01.02.2021

Víte o tom, že až polovina automobilových nehod končí tak, že si řidič nebo někdo z posádky poraní krční páteř? Protože brzká kontrola a současně i léčba jsou v naší republice ještě stále dost přehlíženou oblastí.

Poranění krční páteře u dopravních nehod je velmi časté

Celá polovina dopravních nehod je spojována s poraněním krční páteře. Velmi často se jedná o opěrkový syndrom, kdy si ho při dopravních nehodách v průběhu jednoho roku v rámci Evropské unie způsobí až 800 000 osob. Avšak celých 5 procent řidičů se pak potýká s dlouhodobými potížemi. A to s sebou nese vysoké socioekonomické náklady – až ve výši 10 miliard eur.

Prvotní příznaky se objeví až po delším čase

Mnoho dopravních nehod s sebou přináší také invaliditu. Odborníci ze Švédska udávají, že opěrkový syndrom stojí za 70 procenty všech případů této invalidity. Experti z platformy nesoucí název Vize 0 se zaměřují na bezpečnost v provozu – aktuálně se pouští do boje za osvětu za včasnou diagnostiku a léčbu případného poranění krční páteře řidiče po nehodě. Nevýhodou tohoto syndromu je totiž fakt, že nemusíte mít v prvních týdnech po nehodě vůbec žádné příznaky.

Primář MUDr. Tomáš Fořt uvádí: „Opěrkové trauma vzniká tím, že během nárazu hlava pasažéra ve velmi krátkém okamžiku vykoná nepřirozeně velký pohyb z jedné extrémní polohy do druhé, tedy dojde k prudkému esovitému švihnutí krční páteří. Může k němu dojít již při nízkých rychlostech okolo 20 km/h.“

Jaké jsou příznaky tohoto syndromu?

Spousta osob, které jsou postiženy opěrkovým syndromem, nemají krátce po nehodě vůbec žádné obtíže, případně mají jen obtíže, které jsou snadno přehlédnutelné. Co se týče klinického nálezu, ten bývá úplně normální. Odborník na problematiku opěrkového syndromu MUDr. Aleš Hahn však ještě dodává: Pokud však nebudou poranění včas odhalena a léčena, mohou se po několika měsících objevit příznaky, které bývají velmi pestré – bolesti hlavy, dvojité vidění, závratě, nitroušní šelesty, poruchy spánku, mravenčení v končetinách, poruchy hybnosti.“

I malá nehoda má vážné následky

O opěrkový syndrom se v posledních letech zajímají také pojišťovny. Například tiskový mluvčí pojišťovny Kooperativa, Milan Káňa, potvrzuje: „Ročně řešíme v povinném ručení 70 tisíc škod, v téměř 40 % případů je příčinou nedodržení bezpečnostní vzdálenosti mezi vozidly, tedy náraz zezadu do jiného vozidla. Většinou se jedná o menší „plechové“ škody, ale každoročně také registrujeme cca 1700 případů poranění krční páteře. Komplexní vyšetření na speciálním přístroji a tím i včasné zahájení léčby je tedy přínosné i pro nás.“

Zatímco v jiných zemích se k opěrkovému traumatu přistupuje více komplexně, v České republice tomu ještě tak není. I proto se Vize 0 pouští do osvěty.