Autopůjčovna Brno
15.10.2021

Na českých silnicích se denně stane zhruba 250 nehod. Ruku na srdce, kdo z vás ví, jak se v případě nehody zachovat? Kdy jste povinni skutečnost ohlásit Policii ČR, a kdy stačí pouze obeznámit pojišťovnu? Níže si popíšeme, jak správně postupovat a zbytečně si nedělat už tak nepříjemnou situaci ještě složitější.

Pokud dojde k dopravní nehodě, při které se vážně nezraníte a jste schopni pohybu, spusťte výstražná světla, nasaďte si reflexní vestu a pokuste se zabezpečit místo nehody tak, aby do vás nikdo další nenarazil. Umístěte výstražný trojúhelník, zajistěte první pomoc a přivolejte rychlou záchrannou službu.

Autopůjčovna Brno

Zvýšená pozornost při jízdě autem.

Kdy mám povinnost přivolat Policii ČR

Zákon nařizuje přivolat k dopravní nehodě policii v případech:

  • Dojde-li ke zranění nebo úmrtí účastníků dopravní nehody
  • Dojde-li ke škodě na majetku zúčastněných osob přesahující částku 100 000 Kč
  • Dojde-li ke škodě na majetku třetí osoby bez ohledu na výši škody
  • Dojde-li ke škodě na majetku zúčastněných osob nepřesahující částku 100 000 Kč s tím, že se účastníci nedohodnou na tom, kdo dopravní nehodu zavinil

Po nehodě s vozidly nikterak nemanipulujte, mohli byste zmařit vyšetřování. Celou situaci si zdokumentujte (nafoťte).

V opačném případě nehodu nemusíte hlásit Policii ČR, stačí vám pouze celou událost zaznamenat na formulář Evropského záznamu o dopravní nehodě a podepsat jej. Zapište si kontakt na řidiče, ofoťte občanský průkaz a zelenou kartu.

Jestliže je vůz nepojízdný, zavolejte asistenční službu a nechte auto odtáhnout. Ve většině případech je služba součástí povinného ručení a nebude vás stát ani korunu.

Jak postupovat, pokud nejste viníkem

Pokud jste se stali obětí dopravní nehody, při které vám vznikla škoda na majetku, odškodnění musíte požadovat na pojišťovně viníka nehody. K tomu budete potřebovat následující:

  • Kontaktní údaje viníka nehody (jméno, příjmení, bydliště)
  • Kontaktní údaje vlastníka vozidla
  • Typ a registrační značku vozidla
  • Informace o pojišťovně, kde má vůz sjednané povinné ručení (ideálně si ofoťte zelenou kartu)

Dále pojišťovně viníka předložíte veškeré důkazy prokazující výši škody a záznam o dopravní nehodě. Může se stát, že viník dopravní nehody nebude mít sjednané zákonné povinné ručení. V tomto případě se obraťte na Českou kancelář pojistitelů, která vám škodu uhradí.

Jak postupovat, jste-li viníkem

V opačném případě poškozenému sdělte výše uvedené (tedy osobní údaje a údaje o povinném ručení). Dále informujte svoji pojišťovnu o vzniku pojistné události.