01.04.2021

Propadl vám váš řidičský průkaz, ale kvůli současné situaci jej nemáte šanci vyměnit za nový, který bude platný? Žádný strach. Jistě vás potěší fakt, že se vám platnost starého řidičského průkazu prodlouží. Samozřejmě v době nouzového stavu.

Propadl vám váš řidičský průkaz? Ministerstvo vnitra se spolu s Ministerstvem dopravy domluvili na toleranci neplatných průkazů v rámci nouzového stavu, který je v České republice tento rok již podruhé. Pokud vám tedy během tohoto nouzového stavu propadl řidičský průkaz, můžete řídit dál – poukaz bude braný jako platný a nemusíte mít strach z žádných pokut. Ministerstvo navíc navrhlo, aby se platnost řidičského průkazu prodloužila až do 31. 3. 2021.

Co říká Ministerstvo dopravy?

Ministerstvo dopravy uvedlo: „Za předpokladu, že uplynula doba platnosti dokladů (řidičský průkaz; průkaz profesní způsobilosti řidiče) v době trvání nouzového stavu, se hledí na tyto doklady jako na platné, resp. držitelé těchto dokladů nebudou za výkon činnosti realizovaný s dokladem, jenž v době nouzového stavu pozbyl plynutím času své platnosti, v přestupkovém řízení postihováni.“ 

Průkaz je však platný pouze na území ČR

Ačkoliv není činnost úřadů ze zákona nijak kriticky omezena, spousta úřadů teď funguje také hodně omezeně. Přesto je jen na jednotlivých úřadech, jaká opatření přijmou. Řešením mohou být nejen využití rezervačních systémů, které zabrání tvoření front, ale také zvýšené dodržování hygienických podmínek, jako jsou dezinfekce nebo dodržování rozestupů. Řidiči by však neměli zapomínat, že mohou jezdit s propadlým řidičským průkazem pouze po dobu nouzového stavu, navíc jen na území České republiky. V ČR si tedy nyní řidičský průkaz měnit nemusíte.

Co když potřebujete nový průkaz?

Pokud cestujete například od zahraničí, je jasné, že nový řidičský průkaz opravdu potřebujete. Ministerstvo dopravy doporučuje využívat rezervačních systémů, které úřady poskytují. I nadále platí, že si o nový řidičský průkaz můžete zažádat až o tři měsíce dopředu – a to na jakémkoliv úřadě s rozšířenou působností. V žádosti pak vyplníte, na kterém úřadě si svůj nový doklad vyzvednete. K výměně za nový řidičský průkaz budete muset předložit nejen stávající řidičský průkaz, ale také váš doklad totožnosti. V současnosti již žadatelé nepředkládají papírové fotografie, na úřadě vám pořídí novou digitální fotografii – nebo stáhnou vaši aktuální z registrů, které vede Ministerstvo vnitra.

Zrychlené vydání řidičského průkazu do pěti dnů stojí 700 korun, vydání ve standardní lhůtě, která trvá 20 dnů, je zdarma. Většinou je ale vyroben do dvou týdnů. Pokud ale budete chtít nový řidičský průkaz a součástí výměny bude také změna údajů v něm uvedených, budete muset zaplatit správní poplatek 200 korun. Pokud hledáte, kde najdete konec platnosti řidičského průkazu, najdete tuto informaci na jeho přední straně, v kolonce 4b.