Autopůjčovna Brno
15.11.2021

Česká republika je jednou z mála zemí, kde platí nulová tolerance alkoholu v krvi. Sousední státy umožňují řidičům vypít třeba jedno nebo dvě piva a usednout za volant. Samozřejmě množství požitého alkoholu závisí na rychlosti metabolismu daného jedince.

Alkohol za volant nepatří, bohužel ne všichni se tím řídí. Jízdou v podnapilém stavu ohrožujete nejen sebe, ale i ostatní účastníky provozu. Navíc vám hrozí pokuty, odebrání řidičského oprávnění a v krajním případě i trest odnětí svobody. Pojďme se podívat, jak na alkohol za volantem pohlíží legislativa a za jakých okolností jej lze ještě tolerovat.

Autopůjčovna Brno

Řízení pod vlivem alkoholu je zakázané.

Jak hovoří zákon

Zákaz řízení pod vlivem alkoholu upravuje zákon č. 361/2000 Sb., konkrétně pak paragraf č. 5 odstavec 2:

(2) Řidič nesmí

  1. a) požít alkoholický nápoj ani jinou látku obsahující alkohol (dále jen „alkoholický nápoj“) nebo užít jinou návykovou látku během jízdy,
  2. b) řídit vozidlo nebo jet na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy by mohl být ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky
  3. d) předat řízení vozidla nebo svěřit zvíře osobě, která nesplňuje podmínky podle § 3 odst. 2 a 3 nebo která je pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nebo jejíž schopnost k řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti je snížena v důsledku jejího zdravotního stavu

Tresty za řízení pod vlivem alkoholu v roce 2021

Hladina alkoholu do 0,3 promile

Jak už jsme v úvodu zmínili, v Česku neexistuje žádná tolerance, a tak i kdybyste nadýchali méně než 0,3 promile, problémům se nevyhnete. Do 0,3 promile se dopouštíte přestupku, který vás může přijít od 2 500 Kč až do 20 000 Kč, přičemž vám hrozí zákaz řízení po dobu půl až jednoho roku.

Hladina alkoholu do 1 promile

Pokud vám policisté naměří 0,3 až 1 promile, stále půjde o přestupek, za který vás potrestají stejně tučnou pokutou a zákazem řízení, navíc automaticky dostanete 7 trestných bodů.

Hladina alkoholu nad 1 promile

Nad hranicí 1 promile už začíná přituhovat. Nejde totiž pouze o dopravní přestupek, ale o trestný čin. Zde už vám hrozí pokuta od 25 000 do 50 000 Kč a zákaz řízení na jeden až dva roky. Mnohem horší je fakt, že jste se dopustili trestného činu, za který můžete jít pykat až jeden rok do vězení.

Soud vás může poslat až na 3 roky do vězení, pokud:

  • Pod vlivem způsobíte dopravní nehodu
  • Jste řídili opilí a zároveň vykonávali svoje povolání (nebo řídili hromadný dopravní prostředek)
  • Jste se trestného činu dopustili opakovaně, a to během posledních dvou let

 

Kdy je řízení pod vlivem tolerováno

Trestní zákoník definuje situaci, kdy řidič může usednout za volant, a to i přestože je pod vlivem alkoholu:

Definice: “Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem.“

Přiblížíme si na následujícím příkladu. Ocitnete se v situaci, kdy jste mimo civilizaci, máte vedle sebe rodící ženu a sanitka se k vám horko těžko dostane. V takovém případě smíte usednout za volant i po požití alkoholu. Další z typických příkladů je převezení těžce raněného člověka do nemocnice. O tom, jestli jste byli skutečně v krajní nouzi, pak rozhodují úředníci ve správní řízení nebo soudce.