Autopůjčovna Brno
01.01.2022

Pro správný chod zážehového, ale i vznětového motoru je nejprve nutné připravit ideální palivovou směs. Tu lze charakterizovat jako poměr paliva a hmotnosti nasávaného vzduchu. O výpočet správného množství nasávaného vzduchu se v autě stará takzvaný snímač váhy vzduchu.

Váha vzduchu je vžitý slangový výraz pro jinak známý snímač množství vzduchu, jenž prochází do spalovacího prostoru motoru. Snímač váhy vzduchu obvykle nalezneme v prostoru mezi vzduchovým filtrem a škrticí klapkou, v případě přeplňovaných motorů je před turbem. Váha vzduchu zjednodušeně řečeno počítá, kolik vzduchu motor spotřebovává. V praxi rozlišujeme dva druhy senzorů váhy vzduchu.

MAP senzor

Senzor, který uvnitř sebe měří aktuální tlak vzduchu. Za normálního stavu je v těle senzoru vakuum, jakmile se motor rozběhne a začne nasávat vzduch, MAP se naplní a měří tlak. V závislosti na aktuálním tlaku se u senzoru mění elektrický odpor, což je vlastně výsledný signál/informace pro řídící jednotku. Ta podle tlaku upraví dávkování paliva a optimalizuje tak palivovou směs. Snímač MAP je bohužel velice citlivý na změnu okolních podmínek (teplota a tlak), tudíž se pro dosažení optimálních informací využívá dalšího senzoru, a sice MAF.

MAF senzor

Senzor MAF oproti MAP měří množství spotřebovaného vzduchu čili spočítá přesnou hmotnost. MAF na rozdíl od MAP není náchylný na změny tlaku a teploty okolního vzduchu, je přesnější, má rychlejší reakce a minimální odpor na průtok vzduchu. Jedinou nevýhodou je nižší mechanická odolnost.

Autopůjčovna Brno

Jak se projevuje porucha na váze vzduchu

Nadměrně znečištěná, opotřebená či poškozená váha vzduchu může tak nějak fungovat i dál, ale přesné výsledky a tím pádem i dávkování zaručit nemůže. Problémy s váhou vzduchu se mohou projevovat například zhoršenými starty motoru, kolísajícími volnoběžnými otáčkami motoru, nerovnoměrným chodem motoru nebo cukáním během akcelerace. Není ani vyloučená vysoká kouřivost, spotřeba a snížený výkon motoru.

Špatnou funkci váhy vzduchu lze poznat z diagnostiky, případně se může rozsvítit i kontrolka motoru.